Thierry Lejeune

Paintings

Art & Architecture - Thierry Lejeune - Unlimited Creations

Deze 3-talige prachtige dynamische website is momenteel nog niet te bekijken op iPhone en iPad tablet. Bekijk deze uitgebreide website met veel fotomateriaal, wel volledig, op Uw desktop of laptop computer.

Een harmonieus samenspel van kleur en materie, licht en schaduw, ruwe patina's, lijnstructuren in hoog reliëf, Dit zijn de vele krachtlijnen, in het bijzonder werk van Thierry Lejeune, autodidact gepassioneerd kunstenaar.

Jordaenskaai 16 / 402   B - 2000 Antwerpen   .   mobiel   0498 48 62 63   .   email   thierry.lejeune@skynet.be